Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

50 Soal Ujian Sekolah Pkn Kelas 6 Sd Dan Kunci Jawaban

Soal Ujian Sekolah (US) Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban_Soal UAS pilihan ganda mapel PKn KTSP yang berjumlah 50 butir ini sanggup Anda manfaatkan sebagai materi berguru untuk menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2019/2019 maupun 2019/2019 dan sanggup juga dimanfaatkan untuk materi latihan soal bagi siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2019. Soal Ujian Sekolah mata pelajaran PKn ini juga dilengkapi dengan kunci jawabannya, namun kunci jawabannya saya postingkan di lain halaman supaya soal PKn ini sanggup dipakai untuk latihan dan selanjutnya sanggup melihat kunci jawabannya di halaman blog ini yang lain. Ok, silakan kerjakan soal US PKn di bawah ini.

Berilah Tanda Silang (X) pada Huruf A, B, C, dan/atau D di depan Jawaban yang Paling Tepati!

1. Di sekolah terdapat muatan materi mengenai wayang kulit. Wayang kulit merupakan kebudayaan kawasan yang harus dilestarikan. Sebagai siswa yang baik terhadap materi tersebut sebaiknya ....
A. mau mempelajari
B. malas mempelajari
C. malu mempetajari
D. semaunya mempelajari

2 Tiara telah ditetapkan menjadi ketua kelas enam. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas 6. Pada ketika pemilihan, Roto tidak menentukan Tiara. Bagaimana perilaku yang mesti diambil Roto?
A. Menolak Tiara sebagai ketua, lantaran Tiara bukan pilihan Roto.
B. Mengacuhkan Tiara, lantaran Tiara dianggapnya tidak akan sanggup menjadi ketua kelas yang baik.
C. Menerima Tera sebagai  ketua dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab.
D. Terpaksa mendapatkan Tiara daripada dibenci oleh teman-teman sekelas yang mendukung Tiara.

3. Made beragama Hindu di sekolah ia berteman dengan Fauzan yang beragama Islam. Saat berguru kelompok di rumah Made, Fauzan mendengar undangan adzan ia meminta ijin pada Made untuk menjalankan ibadah sholat di masjid terdekat. Sikap Made sebaiknya....
A. Membenci Fauzan lantaran meninggalkan ketika bermain
B. Melarang Fauzan untuk pergi lantaran belajarnya belum selesai
C. Mempersilahkan Fauzan untuk mengerjakan sholat di masjid
D. Meminta Fauzan untuk tidak mengerjakan sholat dulu lantaran berguru belum selesai

4. Barata dan Annisa ialah abang beradik. Barata duduk dikelas V SD sedangkan Annisa duduk di kelas I SD. Saat kenaikan kelas Barata dibelikan sepeda gres untuk bersekolah. Ketika berangkat sekolah perlakuan Barata terhadap Annisa, sebaiknya ....
A. Ditinggal lantaran Barata takut terlambat hingga disekolah
B. Mengajak Annisa dan memboncengkannya
C. Barata meminta ibunya untuk mengantar Annisa jalan kaki
D. Barata meminta adiknya untuk berangkat lebih awal bersama temannya jalan kaki

5. Asep Wirya merupakan siswa gres pindahan dari Bandung, Jawa Barat. la bersekolah di SD Negeri Mahuju di Kecamatan Buaran. Sikap baik yang sanggup ditunjukan teman-teman di SD Negeri Mahuju terhadap Asep Wirya ialah ....
A. berteman
B. menjauhi
C. membenci
D. mencemooh

6. Puteri ialah anak sulung dari pasangan suami istri Pak Budiman dan Bu Widya, la mempunyai adik berusia lima tahun. Ketika ibunya sedang memasak sebaiknya yang dilakukan Puteri ialah ....
A. bermain bersama teman-temannya
B. membantu ibu menunggui adiknya
C. asyik sendiri menonton televisi
D. mengerjakan PRnya

7. Wati duduk dikelas enam, sedangkan adiknya Bayu duduk dikelas empat. Bayu menerima kiprah dari sekolah menciptakan kerajinan tangan anyaman. Bayu tidak mempunyai penggaris, ia meminjam pada Wati kakaknya, perilaku baik yang ditunjukan Wati ialah ....
A. meminta Bayu membeli ditoko
B. menyampaikan tidak punya penggaris meminjamkan penggarisnya
D. menyuruh adiknya meminjam pada temannya

8. Di sekolah terdapat tiga tempat sampah yaitu tempat sampah organik, non organik, serta logam dan kaca. Yudi siswa kelas enam ketika istirahat membeli jajan yang bungkusnya dari materi plastik. Setelah tamat makan bungkus makanannya sebaiknya dibuang di ....
A. sembarang tempat
B. tempat sampah organik
C. tempat sampah non organik
D. tempat sampah beling dan logam

9. Setiap hari Senin sekolah mengadakan upacara penaikan Bendera Merah Putih. Kelengkapan pakaian siswa yang benar dalam mengikuti upacara ialah ....
A. menggunakan baju putih bawahan merah, bertopi, berdasi dan bersepatu lengkap dengan kaos kaki
B. berseragam putih merah, tidak bertopi dan bersepatu menggunakan kaos kaki
C. berseragam putih merah, bertopi dan bersepatu tidak berkaos kaki
D. berseragam putih merah, tidak menggunakan topi dan tidak bersepatu

10. Untuk meningkatkan kesehatan warga, desa Sukamaju mengadakan kegiatan kerjabakti bersih-bersih desa. Pak Waluyo sebagai .salah satu warga desa Sukamaju maka hal yang harus dilakukannya ialah ....
A. tidak ikut kegiatan bersih-bersih dengan memberi uang
B. berpura-pura ada kiprah keluar kota dengan kesadaran yang tinggi ikut kerja bakti D. tidak ikut kerja bakti dengan alasan sakit

11. Di Desa Lampar sering terjadi pencurian ternak milik warga. Untuk menjaga keamanan desa diadakan kegiatan ronda. Pada ketika kegiatan ronda ada pencuri yang kepergok dan ditangkap warga. Ternyata pencuri itu ialah Panji salah satu warga desa Lampar. Sikap yang benar yang dilakukan warga kepada Panji ialah ....
A. melepaskan lantaran salah satu warga desanya
B. menghakimi secara adil dengan membawa ke balaidesa
C. menghakimi ramai-ramai bersama warga
D. memukuli beramai-ramai lantaran ia telah merugikan warga

12. Rambu-rambu kemudian lintas di jalan raya merupakan petunjuk dan aturan tata tertib yang ada untuk dipatuhi oleh ....
A. pegawai kantor kecamatan
B. pegawai kantor kabupaten
C. pengguna sepeda ontel
D. pengguna jalan raya

13. Kegiatan gotong-royong masih sangat sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong ialah ....
A. menciptakan kolam pemancingan
B. menciptakan rumah pribadi
C. membangun jembatan desa
D. membangun jalan umum

14. Harjo ialah salah satu pecinta burung kicau.Hal yang sanggup dilakukan untuk menjaga kelestarian burung kicau yang ada dialam bebas ialah ....
A. menampung dan membeli burung kicau hasil tangkapan
B. menangkap burung kicau yang ada dialam bebas
C. menciptakan perangkap burung untuk menangkap burung
D. menciptakan penangkaran dan membudidayakan burung kicau

15. Pada animo penghujan biasanya berkembang aneka macam macam jenis nyamuk. Salah satu cara mencegah penyakit yang penularannya melalui nyamuk adalah....
A. menguras dan membersihkan kolam mandi minimal dua kali seminggu
B. bersikap tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan
C. membiarkan sampah acak-acakan disekitar rumah kita
D. membiarkan rumah dan lingkungan sekitar kotor

16. Perilaku masyarakat yang benar ketika animo penghujan tiba ialah ....
A. melaksanakan kegiatan bersih-bersih selokan
B. membiarkan kaleng bekas yang sanggup menampung air
C. membuang sampah ke sungai
D. menebang pohon-pohon pada kawasan hulu

17. Keluarga Pak Rahmat akan melaksanakan wisata ketika liburan.Dalam menentukan tujuan wisata sebaiknya diputuskan oleh ....
A. ayah
B. ibu
C. abang tertua
D. musyawarah keluarga

18. Salah satu perilaku demokratis dalam kehidupan bermasyarakat ialah ....
A. pemilihan ketua kelas
B. mengedepankan musyawarah dalam menuntaskan masalah
C. bersikap tertutup dengan lingkungan sekitar
D. mencurahkan isi hati kepada setiap orang

19. Siswa kelas enam yang berjumlah 24 orang sedang bermusy.warah untuk menentukan tujuan wisata lokal dalam kegiatan jeda semester. Aan, Adi, Ali, Ani, Ati dan Azis masing-masing menentukan tujuan wisata yang berbeda, yaitu Aan ke Jatijajar, Adi ke Sempor, Ali ke Suwuk, Ani ke Petanahan, Ati ke BSC dan Azis ke Kerakal. Masing-masing mempunyai jumlah pendukung yang sama. Untuk menghindari kebuntuan, sebaiknya pengambilan keputusan dilaksanakan secara ....
A. voting
B. aklamasi
C. keputusan ketua
D. keputusan pemimpin

20. Sutarmo ialah rakyat yang mempunyai hak memilih. Pada pemilu yang kemudian ia tiba sendiri ke TPS untuk menawarkan suaranya. Asas pemilu yang sesuai dengan pernyataan tersebut ialah ....
A. langsung
B. bebas
C. rahasia
D. jujur dan adil

21. Wulan ialah siswa kelas enam SD Negeri Wanagiri. la anak yang mempunyai watak yang baik. Setibanya di rumah dari sekolah tindakan Wulan ialah ....
A. tanpa basuh tangan terus makan
B. meletakan tasnya terus pergi bermain
C. tanpa basuh tangan makan sambil menonton televisi
D. meletakan tas, melepas sepatu,cuci tangan terus makan siang

22. Tidak menggunakan topi pada ketika upacara penaikan bendera Merah Putih di sekolah pada hari Senin merupakan tindakan pelanggaran terhadap ....
A. disiplin di sekolah
B. aturan di rumah
C. aturan di rumah ibadah
D. aturan di kantor

23. Wanto mempunyai harapan sebagai pemain sepak bola profesional.Untuk mewujudkan cita-citanya Wanto harus ....
A. berlatih setiap waktu
B. berguru teknik bermain bola melalui internet dan game
C. berlatih dan ikut sekolah sepak bola
D. malas ikut latihan sepak bola

24. Lembaga negara kita yang mempunyai wewenang untuk mencegah dan melawan korupsi ialah ....
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Komisi Pemberantasan Korupsi

25. Lembaga yang merupakan kawan bupati/wali kota dalam pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota ialah ....
A. DPR
B. DPRD II
C. DPRD I
D. Sekda

26. Berikut ini yang tidak termasuk anggota Muspida ialah ....
A. Kapolsek
B. Kapolres
C. Komandan Kodim
D. Kepala pengadilan negeri

27. DPRD bersama kepala kawasan menyusun peraturan kawasan merupakan fungsi ....
A. legislasi
B. anggaran
C. pengawasan
D. yudikatif

28. Perangkat Daerah yang kiprah dan kewajibannya membantu Kepala kawasan dalam menyusun kebijaksanaan, mengoordinasikan dinas dan forum kawasan dan forum teknis kawasan dan bertanggung jawab kepada kepala kawasan ialah ....
A. Asisten daerah
B. Bupati
C. Sekretaris daerah
D. Perangkat daerah

29. Lembaga Peradilan di tingkat provinsi ialah ....
A. Pengadilan Negeri
B. Pengadilan Tinggi
C. Kejaksaan Negeri
D. Kejaksaan Tinggi

30. Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada tingkat kabupaten ialah ....
A. KPPI
B. DPRD
C. KPUD
D. KPU

31. Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, mempunyai kiprah ....
A. menghitung bunyi dari seluruh TPS
B. membantu kiprah KPUD dalam melaksanakan Pilkada
C. melaksanakan registrasi pemilih
D. menciptakan isu program hasil penghitungan bunyi

32. Perhatikan daftar forum negara di bawah ini!
 • 1. MA 
 • 2. MK 
 • 3. KY 
 • 4. KPK
Lembaga negara yang mempunyai kiprah menetapkan perselisihan mengenai hasil Pemilu ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

33. Presiden mempunyai hak menawarkan pemulihan nama baik pada seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan Mahkamah Agung. Hak yang dimaksud ialah ....
A. rehabilitasi
B. grasi
C. abolisi
D. amnesti

34. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi ialah ....
A. Mahkamah Konstitusi
B. Komisi YUdisial
C. Mahkamah Agung
D. Pengadilan Tinggi

35. Perhatikan daftar kiprah forum negara berikut!
 • 1. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 
 • 2. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
 • 3. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 
 • 4. Memutuskan pembubaran partai politik
Tugas dari BPK ditunjukkan nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

36. Untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan tenang ialah tujuan dari ....
A. demonstrasi
B. kampanye
C. jajak pendapat
D. pemilu

37. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap ....
A. 5 tahun sekali
B. 6 tahun sekali
C. 7 tahun sekali
D. 8 tahun sekali

38. Berikut ini yang tergolong tindakan menjaga keutuhan NKRI ialah ....
A. memusuhi umat agama lain
B. melanggar peraturan yang ada
C. menghormati sahabat yang berbeda suku
D. menciptakan kerusuhan pada hari besar agama lain

39. Tindakan yang sanggup membahayakan keutuhan negara Indonesia ialah ....
A. menghormati phrbedaan yang ada
B. menjaga persamaan dan kebersamaan
C. mendirikan negara baru
D. menaati aturan yang berlaku

40. Cara menjaga keutuhan negara Indonesia ialah dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda ialah ....
A. agama
B. Bahasa Indonesia
C. warna kulit
D. suku

41. Anida ialah anak seorang pengusaha. Ketika liburan sekolah ia diajak berlibur ke luar negeri oleh ayahnya. la melihat barang-barang yang bagus, perilaku Anida sebaiknya ....
A. membeli seperlunya saja, lantaran Anida cinta produk dalam negeri
B. membeli yang banyak untuk dipamerkan ke teman-temannya
C. membeli yang banyak untuk dijual lagi di Indonesia
D. membeli meskipun mahal

42. Menurut tingkatannya, peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia ialah ....
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. UU
C. Perpu
D. Keppres

43. Berikut ini yang merupakan manfaat dari peraturan perundang-undangan ialah ....
A. menguntungkan pemerintah dan menyengsarakan rakyat
B. membatasi rakyat supaya tidak melawan pemerintah
C. mengatur perikehidlipan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
D. memberi kebebasan semua orang untuk berbuat semaunya

44. Banyak anak muda kini yang menggandakan kebudayaan abnormal yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu sebaiknya kita ....
A. ikuti
B. tiru
C. hindari
D. teladani

45. ....

46. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila ditunjukkan melalui ....
A. para tokoh bangsa mempunyai gagasan yang berbeda
B. masing-masing berusaha supaya usulan/gagasan mereka yang diterima
C. para tokoh bangsa bekerja keras dan bahwasanya menyumbangkan buah pikiran mereka
D. mengikuti kehendak pemimpin untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

47. Kerja sama dalam penanggulangan problem narkotika dan obat terlarang merupakan kolaborasi ASEAN dalam bidang ....
A. sosial
B. ekonomi
C. politik
D. budaya

48. Sepuluh prinsip pokok yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika dinamakan ....
A. Deklarasi Bangkok
B. Deklarasi Juanda
C. Dasasila Jakarta
D. Bandung Declaration

49. Politik luar negeri yang dianut di Indonesia ialah bebas aktif. Aktif artinya ....
A. turut aktif dalam menjajah negara yang lemah
B. turut aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia
C. turut aktif dalam organisasi PBB
D. turut aktif dalam mencampuri ideologi negara lain

50. Perhatikan daftar di bawah ini!
 • 1. Indonesia 
 • 2. Ghana 
 • 3. Sri Langka 
 • 4. Yugoslavia 
 • 5. Myanmar
Dari daftar di atas, yang merupakan negara pemrakarsa Gerakan Non Blok ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 3, 4, dan 5
D. 1, 2, dan 4

Demikian perihal Soal Ujian Sekolah Kelas 6 SD Mata Pelajaran PKn. Adapun kunci tanggapan dari soal PKn tersebut, silakan cek di Kunci Jawaban Ujian Sekolah SD Kelas 6. Semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "50 Soal Ujian Sekolah Pkn Kelas 6 Sd Dan Kunci Jawaban"