Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Dan Kunci Tanggapan Kelas 2 Semester 1 Tema 1 Subtema 2 - Hidup Rukun - Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Edisi Revisi Terbaru


1.     Sikap berikut yang harus selalu kita jaga dengan sahabat bermain yakni ....
a.  memilih sahabat dari keluarga kaya
b.  tidak membeda-bedakan teman
c.   tidak bergaul dengan semua teman

2.     Jika ada salah satu sahabat kita yang mengalami kesulitan, perilaku kita sebaiknya ....
a.  mengabaikannya
b.  membantunya
c.   menertawakannya

3.     Sesuai dengan pengamalan sila pertama dalam Pancasila, meskipun sedang asyik bermain jangan hingga kita lupa untuk ....
a.  makan
b.  beribadah
c.   menang

4.     Kegiatan berikut yang dilarang diselesaikan dengan cara musyawarah yakni ....
a.  menentukan kawasan rekreasi
b.  pemilihan ketua kelas
c.   mengerjakan ulangan

5.     Musyawarah merupakan bentuk pengamalan pancasila sila ke ....
a.  tiga
b.  empat
c.   lima

6.     Dalam musyawarah kita berhak ....
a.  marah-marah
b.  memaksakan kehendak
c.   menyampaikan pendapat

7.     Sikap berikut sangat sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang mempunyai lambang menyerupai pada gambar disamping, yaitu ....
a.    menjaga kerukunan dengan sahabat bermain
b.    mengerjakan ibadah sesuai agama yang dianut
c.    melakukan musyawarah untuk menentukan kawasan bermain

Naik Kereta Api

Naik kereta api ...tut ...tut ...tut
Siapa hendak turut
Ke Bandung... Surabaya
Bolehlah naik dengan percuma
Ayo kawanku lekas naik
Keretaku tak berhenti lama
....


8.     Kalimat undangan yang terdapat dalam syair lagu di atas yakni ....
a.  Siapa hendak turut
b.  Ayo kawanku lekas naik
c.   Bolehlah naik dengan percuma

9.     Berikut yang merupakan kalimat undangan yakni ....
a.  Don, ayo bermain layang-layang di lapangan!
b.  Edi membantu Edo berguru naik sepeda
c.   Jangan bermain kelereng di jalan raya!

10.  Andi bermain layang-layang  di lapangan.
Kalimat tanya yang sempurna untuk kalimat diatas yakni ....
a.  Kapan Andi bermain layang-layang?
b.  Dimana Andi bermain layang-layang?
c.   Siapa yang bermain layang-layang dengan Andi?

11.  Kata berikut yang biasanya terdapat dalam kalimat ajakan, kecuali ....
a.  ayo
b.  mari
c.   jangan

12.  Kegiatan yang sering dipertunjukkan dalam pentas seni yakni ....
a.  lomba menari
b.  lomba balap karung
c.   lomba menggambar

13.  Perhatikan gambar di samping!
Gambar tersebut menceritakan ihwal ....
a.    sekelompok anak yang sedang berlatih menari
b.    sekelompok anak yang sedang melaksanakan olahraga
c.    sekelompok anak yang sedang berlatih paduan suara

14.   Perhatikanlah gambar di samping!
       Gambar di samping menawarkan seorang anak pria yang
       sedang melaksanakan gerakan ....
 a.    Lari pendek
 b.    Lari panjang
 c.    Lari santai
  
15.  Ali mempunyai 210 butir kelereng. Rian mempunyai 120 butir kelereng. Pernyataan berikut yang benar yakni ....
a.  kelereng Ali lebih banyak daripada kelereng Rian
b.  kelereng Ali lebih sedikit daripada kelereng Rian
c.   kelereng Ali sama banyak dengan kelereng Rian

Selengkapnya, Download Soal Ujian Tematik Tema 1 Hidup Rukun
Subtema 2 Hidup Rukun Dengan Teman Bermain
Kelas 2 SD/MI Semester Ganjil Kurikulum 2013 Terbaru Tahun 2019 / 2021
Unduh Sekarang

Download Kunci Jawaban Soal Tematik Tema 1 Subtema 2 Kelas 2 SD/MI Semester 1 
Edisi Revisi 2019
Unduh disiniPosting Komentar untuk "Download Soal Dan Kunci Tanggapan Kelas 2 Semester 1 Tema 1 Subtema 2 - Hidup Rukun - Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Edisi Revisi Terbaru"