Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Tematik Kelas 1 Semester 2 Tema 6 Subtema 3 - Lingkungan Bersih, Sehat, Dan Asri - Lingkungan Sekolahku Edisi Terbaru

A.   BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A, B,  ATAU C PADA JAWABAN  
 YANG PALING BENAR!

1.     Menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab ....
a.    para guru
b.    para siswa
c.    seluruh warga sekolah

2.     Tanaman bunga di taman sekolah yang dirawat dengan baik, menciptakan suasana sekolah menjadi ....
a.    asri
b.    seram
c.    gelap

3.     Kegiatan menjaga kebersihan kelas yang dilakukan siswa setiap hari secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing regu disebut ....
a.    upacara
b.    kerja bakti
c.    piket kelas

4.     Lingkungan sekolah yang higienis dan nyaman menciptakan para siswa dan guru merasa ....
a.    sedih
b.    bahagia
c.    biasa saja

5.     Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu tindakan untuk menjaga ....
a.    keamanan lingkungan
b.    kebersihan lingkungan
c.    kerusakan lingkungan

6.     Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca ....
a.    titik ( . )
b.    tanya ( ? )
c.    seru ( ! )

7.     Berikut yang merupakan kalimat perintah ialah ....
a.    Dimana kau membuang sampah?
b.    Sampah sebaiknya dibuang pada tempatnya.
c.    Buanglah sampah pada tempatnya!

8.     Kegiatan yang dilakukan anak-anak
seperti pada gambar di samping ialah ....
a.    melaksanakan piket kelas
b.    mengikuti pelajaran olahraga
c.    melakukan senam lantai

9.     Di dinding kelas terdapat foto ....
a.    kepala sekolah dan wakilnya
b.    wali kelas dan ketua kelas
c.    presiden dan wakil presiden RI

10.  Di atas papan tulis terdapat gambar
Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila
adalah ....
a.    Kemanusiaan yang adil dan beradap
b.    Persatuan Indonesia
c.    Ketuhanan Yang Maha Esa
11.  Contoh karya tiga dimensi ialah ....
a.    lukisan
b.    patung
c.    gambar

12.  Bahan yang dipakai untuk menciptakan karya tiga dimensi yang paling gampang dibuat ialah ....
a.    kayu
b.    batu
c.    tanah liat

13.  Kelas yang higienis dan indah sanggup meningkatkan ....
a.    semangat
b.    kemandirian
c.    ketangkasan

14.  Perintah yang diberikan bapak/ibu guru harus ....
a.    dilaksanakan
b.    diabaikan
c.    dilupakan

15.  Baik – tugasmu – dengan – kerjakan
Susunan kalimat perintah yang benar ialah ....
a.    kerjakan baik dengan tugasmu
b.    dengan baik tugasmu kerjakan
c.    kerjakan tugasmu dengan baik

16.  Contoh sampah yang tidak sanggup di daur ulang ialah ....
a.    plastik
b.    kaleng susu
c.    daun kering

17.  Poster ialah gambar yang berisi ....
a.    cerita
b.    pesan
c.    pengumuman

18.  Pernyataan berikut yang sesuai dengan
gambar disamping ialah ....
a.    nanas lebih berat daripada melon
b.    melon lebih berat daripada nanas
c.    melon lebih ringan daripada nanas

19.  Lemari lebih berat daripada kursi. Artinya dingklik .... daripada lemari
a.    lebih berat
b.    lebih ringan
c.    sama ringan

20.  Perhatikan gambar berikut! 
Pernyataan yang sesuai dengan gambar diatas ialah bola .... pensil.
a.    lebih berat daripada
b.    lebih ringan daripada
c.    sama berat dengan
  
B. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR!1.     Membuang sampah sebaiknya di ......
____________________________________________________________________
Selengkapnya, Download Soal Ujian Tema 6  Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri
Subtema 3 Lingkungan Sekolahku
Kelas 1 SD/MI Semester Genap Kurikulum 2013 Terbaru Edisi Tahun 2019 / 2019
Unduh Sekarang

Kunci Jawaban
klik disini

Tidak Bisa Download? Baca Petunjuknya Disini

Posting Komentar untuk "Download Soal Tematik Kelas 1 Semester 2 Tema 6 Subtema 3 - Lingkungan Bersih, Sehat, Dan Asri - Lingkungan Sekolahku Edisi Terbaru"