Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Tematik Kelas 1 Semester 1 Tema 4 Subtema 1 - Keluargaku - Anggota Keluargaku Edisi 2019

1.     Berikut yang bukan merupakan anggota keluarga ialah ....
a.  ayah
b.  ibu
c.   tetangga

2.     Aku mempunyai keluarga yang bahagia. Aku bersyukur kepada ....
a.    ayah
b.    ibu
c.    Tuhan

3.     Kakakku suka bermain bola. Aku suka menggambar. Kami mempunyai kesukaan yang ....
a.    sama
b.    berbeda
c.    mirip

4.     Meskipun mempunyai kegemaran yang tidak sama, setiap anggota keluarga harus saling ....
a.    membenci
b.    menghargai
c.    menjatuhkan

5.     Anggota keluargaku yang berjenis kelamin pria ialah ....
a.    ibu
b.    ayah
c.    nenek

6.     Jumlah sila yang terdapat dalam Pancasila ialah ....
a.    4
b.    5
c.    6

7.     Gambar disamping merupakan simbol Pancasila, sila ....
a.    Ketuhanan Yang Maha Esa
b.    Kemanusiaan yang adil dan beradap
c.    Persatuan Indonesia

8.     Simbol sila ke lima Pancasila ialah ....
a.    pohon beringin
b.    padi dan kapas
c.    rantai

9.     Agar badan tetap sehat dan bugar, kita harus ....
a.    makan yang banyak
b.    tidur yang lama
c.    olahraga yang teratur

10.  Pemanasan perlu dilakukan dikala ....
a.    olahraga telah selesai
b.    olahraga akan dimulai
c.    olahraga hampir selesai

11.  Berikut yang merupakan lagu wajib ialah ....
a.    Garuda Pancasila
b.    Sayang Semuanya
c.    Gundul-Gundul Pacul

12.  Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kita harus saling ....
a.    menyayangi
b.    berkelahi
c.    berselisih

13.  Silsilah keluarga disebut juga ....
a.    asal seruan keluarga
b.    tempat tinggal keluarga
c.    keluarga bahagia

14.  Bermain lebih menyenangkan jikalau dilakukan secara ....
a.    bersama-sama
b.    sendiri-sendiri
c.    bergantian


Perhatikanlah skema silsilah keluarga berikut untuk menjawab soal nomor 15 - 18!
_________________________________________________________________

Selengkapnya, Download Soal Ujian Tema 4 Keluargaku
Subtema 1 Anggota Keluargaku
Kelas 1 SD/MI Semester Ganjil Kurikulum 2013 Terbaru Edisi Tahun 2019
Unduh Sekarang

Tidak Bisa Download? Baca Petunjuknya Disini

Posting Komentar untuk "Download Soal Tematik Kelas 1 Semester 1 Tema 4 Subtema 1 - Keluargaku - Anggota Keluargaku Edisi 2019"