Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Ujian Tengah Semester Ganjil Uts 1 Matematika Kelas 3 Tahun 2019 / 2019

Soal Ujian Tengah Semester Ganjil (UTS 1)
Kelas 3 SD/MI
Mata Pelajaran : Matematika
Tahun Pelajaran : 2019/2019
1.      Lambang bilangan empat ribu sembilan ratus dua ialah ...
a.   4.092                           c.  4.902
b.   4.920                           d.  4.029

2.      Bilangan yang terletak diantara 923 dan 925 ialah ...
a.   924                              c.  922
b.   926                              d.  925

3.      5.875,  5.758,  5.857,  5.785,  5.578
    Urutan bilangan diatas dari yang terkecil ialah ...
a.   5.857,  5.578,  5.758,  5.785, 5.875
b.   5.578,  5.758,  5.785,  5.857, 5.875
c.   5.578,  5.758,  5.857,  5.875, 5.785
d.   5.785,  5.758,  5.875,  5.857, 5.578

4.      Dari kelompok bilangan :
    3.544,  2.890,  5.390,  4.793,  5805  yang paling besar ialah ...
a.   3.544                           c.  5.805
b.   4.793                           d.  5.390

5.      Perhatikan garis bilangan berikut!

Angka yang sempurna untuk melengkapi titik - titik diatas ialah ...
a.   116 dan 117           c.  116 dan 120
b.   117 dan 121           d.  117 dan 118

6.      Perhatikan baris bilangan berikut!
    2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,  ...
    Suku ke-10 dari baris bilangan diatas ialah ...
a.   20                                c.  29
b.   26                                d.  32

7.      Bilangan ganjil yang terletak diantara bilangan 320 dan 323 ialah ...
a.   320                              c.  322
b.   321                              d.  324

8.      Perhatikan barisan geometri berikut!
    Barisan selanjutnya ialah ...

9.      Bilangan berikut yang berada disebelah kiri 554, kecuali ...
    a.   553                             c.  550
b.   555                             d.  552

10.   Barisan bilangan loncat 5 dimulai dari 6 berikut ini yang benar ialah ...
a.   5, 6, 7, 8, ...             c.  6, 10, 14, ...
b.   5, 10, 15, ...             d.  6, 11, 16, ...

11.   Angka 6 pada bilangan 7.653 menempati nilai daerah ...
a.   satuan                          c.  ratusan
b.   puluhan                        d.  ribuan

12.   Jumlah nilai angka 5 dan 7 pada bilangan 527 ialah ...
a.   57                                c.  507
b.   12                                d.  700

13.   Hasil dari 537 + 3.443 ialah ...
a.   3.980                           c.  3.990
b.   3.890                           d.  3.880

14.   Hasil pengurangan 7.564 - 693 = ....
a.   6.871                           c.  6.981
b.   7.061                           d.  7.861

15.   Pak Andika memelihara ikan pada dua buah bak apung di danau Lahor. Pada ketika panen, bak pertama menghasilkan 5.871 ekor. Kolam kedua menghasilkan 3.965 ekor. Jumlah ikan yang dipanen Pak Andika seluruhnya ada ... ekor
a.   9.736                           c.  8.936
b.   9.836                           d.  8.836

16. Firja mempunyai 624 butir kelereng. Agung mempunyai 553 butir kelereng. Selisih kelereng mereka ialah ...
a.   177                              c.  71
b.   1.177                           d.  171

17.   4.076 - ... = 1.426
    Angka yang sempurna untuk mengisi titik - titik diatas ialah ...
a.   2.050                           c.  2.550
b.   2.500                           d.  2.650

18.   Bilangan 8.654 = ...
a.   8 satuan + 6 puluhan + 5 satuan + 4 ribuan
b.   8 ribuan + 6 puluhan + 5 satuan + 4 ratusan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Selengkapnya, download soal ujian tengah semester ganjil / UTS 1
Matematika
Kelas 3 SD/MI Semester 1 Kurikulum KTSP Terbaru Tahun 2019
Alternatif Link Download : Link 1 | Link 2 | Link 3

Tidak Bisa Download? Baca Petunjuknya Disini

Posting Komentar untuk "Download Soal Ujian Tengah Semester Ganjil Uts 1 Matematika Kelas 3 Tahun 2019 / 2019"