Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal Ujian Tengah Semester Ganjil Uts 1 Matematika Kelas 2 Tahun 2019 / 2019

Soal Ujian Tengah Semester Ganjil (UTS 1)
Kelas 2 SD/MI
Mata Pelajaran : Matematika
Tahun Pelajaran : 2019/2019
1.         Lambang bilangan empat ratus tujuh belas ialah ....
a.    471                  c.  407
b.    417

2.         Perhatikan kelompok bilangan berikut!
       371, 407, 437, 370, 430
       Urutan bilangan diatas dari yang paling kecil ialah ...
a.   407, 437, 371, 370, 430
b.   371, 430, 407, 437, 370
c.   370, 371, 407, 430, 437

3.         2 ratusan + 5 puluhan + 7 satuan = ....
a.   275                  c.  752
b.   257

4.         Angka 9 pada bilangan 198 menempati nilai kawasan ....
a.   satuan              c.  ratusan
b.   puluhan

5.         423 = .... + 20 + 3
a.   4                      c.  400
b.   40

6.         Hasil dari 275 + 75 = ...
a.   330                  c.  350
b.   340

7.         Bilangan ganjil yang terletak diantara 355 dan 359 ialah ...
a.   356                  c.  358
b.   357

8.         Perhatikan baris bilangan berikut ini!
       204, 207, ..... , 213, ..... , 219, 222
       Angka yang sempurna untuk mengisi titik - titik diatas ialah ...
a.   210 dan 216    c.  211 dan 216
b.   209 dan 215

9.         85 + 126 + 15 = ...
a.   226                  c.  326
b.   231

10.     Hasil pengurangan 473 - 58 ialah ...
a.   450                  c.  415
b.   425

11.     (123 + 456) - 78 = ...
a.   491                  c.  471
b.   501

12.     Farhan mempunyai 73 butir kelereng.
       Doni mempunyai 102 butir kelereng.
       Kelereng Farhan lebih ... daripada kelereng Doni
a.   banyak            c.  bagus
b.   sedikit

13.     405 ..... 450
a.   kurang dari      c.  sama dengan
b.   lebih dari

14.     (212 + 175) ...... (587 - 200)
       Tanda pembanding yang sempurna untuk mengisi titik - titik diatas ialah ...
a.   <                      c.  =
b.   > 

15.     Perhatikan kelompok bilangan berikut!
       342,  87,  125,  440,  592,  421
       Yang merupakan bilangan ganjil ialah ...
a.   342, 87, 125    c.  342, 440, 592
b.   87, 125, 421

16.     Bentuk panjang dari bilangan 335 ialah ...
a.   3 + 3 + 5
b.   300 + 30 + 50
c.   300 + 30 + 5

17.     Bilangan loncat dua sesudah 123 ialah ...
a.   124, 125, 126, ...                    
b.   125, 127, 129, ...
c.   125, 126, 130, ...

18.     Dua bilangan genap sebelum 154 ialah ...
a.   152 dan 150   
b.   153 dan 155  
c.   153 dan 152

19.     Candra mempunyai 342 buah gelang karet. Membeli lagi 86 buah. Gelang karet Candra seluruhnya ada ...
a.   448                  c.  484
b.   428

20.     Zahy mempunyai koleksi kertas warna sebanyak 250 lembar. Dipakai 76 lembar. Kertas warna Zahy kini ada ... lembar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Selengkapnya, download soal ujian tengah semester ganjil / UTS 1
Matematika
Kelas 2 SD/MI Semester 1 Kurikulum KTSP Terbaru Tahun 2019
Alternatif Link Download : Link 1 Link 2 | Link 3

Tidak Bisa Download? Baca Petunjuknya Disini

Posting Komentar untuk "Download Soal Ujian Tengah Semester Ganjil Uts 1 Matematika Kelas 2 Tahun 2019 / 2019"