Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Tematik Kelas 2 Tema 2 Subtema 2 Bermain Di Lingkunganku - Bermain Di Rumah Teman Kurikulum 2013 Terbaru

 B ATAU C PADA JAWABAN YANG PALING BENAR Soal Tematik Kelas 2 Tema 2 Subtema 2 Bermain di Lingkunganku - Bermain di Rumah Teman  Kurikulum 2013 Terbaru

 B ATAU C PADA JAWABAN YANG PALING BENAR Soal Tematik Kelas 2 Tema 2 Subtema 2 Bermain di Lingkunganku - Bermain di Rumah Teman  Kurikulum 2013 Terbaru

TEMA 2 – BERMAIN DI LINGKUNGANKU

SUBTEMA 2 :  BERMAIN DI RUMAH TEMAN
Kelas 2 Semester 1 PH Perguruan Tinggi Swasta UTS PAS GANJIL SEMESTER 1 2019 / 2021

A.  BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A, B ATAU C PADA JAWABAN YANG PALING BENAR!

1.     Saat bermain di rumah teman, kita harus bersikap ....
a.    sopan
b.    menang sendiri
c.    curang

2.     Beni memetik jambu memakai galah. Arti kata yang digarisbawahi ialah ....
a.    tangga yang terbuat dari bambu atau kayu
b.    tongkat panjang yang terbuat dari dari bambu atau kayu
c.    tali panjang yang terbuat dari serat bambu atau kayu

3.   Benda yang tidak berubah bentuk meskipun dipindahkan dari satu daerah ke daerah lainnya ialah ....
a.    benda gas
b.    benda cair
c.    benda padat

4.     Air dari kran yang telah dimasukkan ke dalam botol, bentuknya ....
a.    seperti kran
b.    seperti botol
c.    tidak berubah

5.     Air, sirup, dan minyak ialah rujukan benda ....
a.    padat                                                 c.  cair
b.    gas

6.     Persamaan yang dimiliki benda gas dan benda cair ialah ....
a.    volumenya tetap
b.    bentuknya sanggup berubah
c.    tidak sanggup dilihat

7.     Benda di bawah ini yang dipakai untuk membersihkan lantai ialah ....
a.                                                   b.                                             c.

8.     Gayung berguna untuk ....
a.    melindungi diri dari hujan
b.    mengambil air ketika mandi
c.    menggerakkan bahtera dayung

9.     Angin ialah udara yang ....
a.    bergerak                                           c.  diam
b.    dingin

10.  6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30
Bentuk perkalian dari penjumlahan berulang di atas ialah ....
a.    6 x 5 = 30                                          c.  5 x 6 = 30
b.    6 x 6 = 30

11.  Semua bilangan jikalau dikalikan dengan angka 1 alhasil ....
a.    0                                                         c.  1
b.    bilangan itu sendiri

12.  Hasil dari 5 x 5 ialah ....
a.    10                                                       c.  55
b.    25

13.  Rizky mempunyai 3 kotak kue. Masing-masing kotak berisi 5 potong kue. Banyak camilan anggun Rizky seluruhnya ialah .....
a.    10 potong                                         c.  15 potong
b.    20 potong

Selengkapnya, Download Soal Ujian Tematik Tema 2 Bermain di Lingkunganku
Subtema 2 Bermain Rumah Teman
Kelas 2 SD/MI Semester Ganjil Kurikulum 2013 Terbaru Tahun 2019 / 2021
Unduh Sekarang

Download Kunci Jawaban Soal Tematik Tema 2 Subtema 2 Kelas 2 SD/MI Semester 1 
Edisi Revisi 2019
klik disini

Posting Komentar untuk "Soal Tematik Kelas 2 Tema 2 Subtema 2 Bermain Di Lingkunganku - Bermain Di Rumah Teman Kurikulum 2013 Terbaru"