Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Tematik Kelas 2 Tema 7 Subtema 1 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2020 / 2021


TEMA 7 – KEBERSAMAAN

SUBTEMA. 1 : KEBERSAMAAN DI RUMAH
Soal Tematik | Kelas 2 SD/MI | Semester 2 | Tema 7 Subtema 1 | Tahun 2019 / 2021

1.     Kebiasaan berikut yang mengatakan kebersamaan di rumah ialah ....
a.    merapikan daerah tidur
b.    mencuci pakaian sendiri
c.    membersihkan rumah bersama-sama 
2.     Kebersamaan sanggup menumbuhkan perilaku ....
a.    persatuan
b.    permusuhan
c.    perselisihan 
3.     Sikap kita terhadap sobat yang mempunyai kegemaran berbeda ialah ....
a.    menasihatinya
b.    menghargainya
c.    memarahinya 
4.     Gambar berikut yang mengatakan perilaku kebersamaan dalam keluarga ialah .... 
5.     Tolong menolong antar sesama sanggup membuat ....
a.    hidup mewah
b.    hidup rukun
c.    hidup ramai 
6.     Hewan yang populer dengan perilaku gotong royong dan kebersamaan ialah ....
a.    ulat
b.    semut
c.    ayam 
7.     Dongeng yang menceritakan kisah perihal hewan disebut ....
a.    hikayat
b.    legenda
c.    fabel 
8.     Rio beribadah bersama keluarganya di gereja. Rio beragama ....
a.    Islam
b.    Kristen
c.    Budha 
9.     Tempat beribadah bagi pemeluk agama Hindu ialah ....
a.    pura
b.    wihara
c.    kelenteng 
10.  Sinta dan keluarganya beragama Islam. Kebersamaan yang biasa mereka lakukan ialah ....
a.    mengaji bersama
b.    mengarang dongeng bersama
c.    mengerjakan PR di masjid bersama
11.  Warna bendera Indonesia ialah merah dan putih. Bagian warna merah pada bendera negara kita adalah ....
a.    setengah
b.    sepertiga
c.    seperempat

Selengkapnya, Download Soal Ujian Penilaian Harian PH / Perguruan Tinggi Swasta 2 Kelas 2 SD/MI
Tema 7 Kebersamaan
Subtema 1 Kebersamaan di Rumah
Semester Genap Kurikulum 2013 Terbaru Tahun 2019 / 2021
Unduh Sekarang
Alternatif Link Download
Klik disini

Download Kunci Jawaban Soal Tematik Kelas 2 Tema 7 Subtema 1 SD/MI Semester 2
Edisi Terbaru Tahun 2019 / 2021
**coming soon**

Posting Komentar untuk "Soal Tematik Kelas 2 Tema 7 Subtema 1 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2020 / 2021"